تراز ليزري

خدمات فنی مهندسی کوره های دوار در زمینه تراز لیزری و سنگ زنی  توسط شرکت نوآوران صنعت سبز پارس (Griin)

از جمله خدمات فنی مهندسی قابل ارائه توسط شرکت نوآوران صنعت سبز پارس (Griin) ، خدمات کوره های دوار صنایع مختلف می باشد که شامل تراز لیزری و آنالیز مکانیکی کوره های دوار و همچنین سنگ زنی(Grinding) سطوح رینگ وغلتک های کوره ها می باشد.

این بخش از خدمات در سال 1397 با تجهیزات و کارشناسان مربوطه ، از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (CES) به این شرکت منتقل گردید که با تکنولوژی شرکت Phillips Rema  بوده و دارای سابقه بیش از 25 سال فعالیت در صنعت کشور و ارائه خدمات به بیش از 150 کوره دوارمی باشد.

 

پروژه های انجام شده  از سال 1397 تا کنون